ورزش

ورزش - شرکت یکتا همتا سبحان
نام سرویسقیمت (ریال)اعداد و کلمات کلیدی فارسیاعداد و کلمات کلیدی لاتین
اتاق گفتگو ورزشکاران1000ورزشکاران، ورزشکار،301،302،303،ATH, SPT

جهت فعالسازی سرویس می توانید یکی از کلمات فعالسازی را ( فارسی یا انگلیسی) انتخاب و به شماره ۲۰۵۷۲۶ ارسال نمایید. جهت غیر فعالسازی سرویس می توانید با اضافه کردن حرف خاموش یا OFF به انتهای کلمه فعالسازی سرویس را خاموش کنید. برای مثال: جهت فعاسازی سرویس برنامه کنسرت های کلمه کنسرت را به شماره ۲۰۵۷۲۶ ارسال نمایید و جهت غیر فعالسازی کلمه کنسرت خاموش یا OFF را به شماره ۲۰۵۷۲۶ ارسال نمایید.

فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر - شرکت یکتا همتا سبحان
نام سرویسقیمت (ریال)اعداد و کلمات کلیدی فارسیاعداد و کلمات کلیدی لاتین
اتاق گفتگو هنرمندان1000959، 960، 30نما، هفت، سین، 128، 129، 130، 131، 132cinema, cin, cln, 128, 129, 130, 131, 132، 959 ، 960

جهت فعالسازی سرویس می توانید یکی از کلمات فعالسازی را ( فارسی یا انگلیسی) انتخاب و به شماره ۲۰۵۷۲۶ ارسال نمایید. جهت غیر فعالسازی سرویس می توانید با اضافه کردن حرف خاموش یا OFF به انتهای کلمه فعالسازی سرویس را خاموش کنید. برای مثال: جهت فعاسازی سرویس برنامه کنسرت های کلمه کنسرت را به شماره ۲۰۵۷۲۶ ارسال نمایید و جهت غیر فعالسازی کلمه کنسرت خاموش یا OFF را به شماره ۲۰۵۷۲۶ ارسال نمایید.

 شبکه های اجتماعی و تالار گفتگو

نام سرویسقیمت (ریال)اعداد و کلمات کلیدی فارسیاعداد و کلمات کلیدی لاتین
تالار گفتگو جوانان 1000257,259,249
تالار گفتگو آرزوها1000964، 965 ،966، 149964، 965 ،966، 149

جهت فعالسازی سرویس می توانید یکی از کلمات فعالسازی را ( فارسی یا انگلیسی) انتخاب و به شماره ۲۰۵۷۲۶ ارسال نمایید. جهت غیر فعالسازی سرویس می توانید با اضافه کردن حرف خاموش یا OFF به انتهای کلمه فعالسازی سرویس را خاموش کنید. برای مثال: جهت فعاسازی سرویس برنامه کنسرت های کلمه کنسرت را به شماره ۲۰۵۷۲۶ ارسال نمایید و جهت غیر فعالسازی کلمه کنسرت خاموش یا OFF را به شماره ۲۰۵۷۲۶ ارسال نمایید.

دانش و آموزش

دانش و آموزش - شرکت یکتا همتا سبحان
نام سرویسقیمت (ریال) اعداد و کلمات کلیدی فارسیاعداد و کلمات کلیدی لاتین
دانستنیهای حیات وحش1000وحشHV
اتاق گفتگوی آشپزی1000آشپزی، آشبزی، اشپزی، اشبزی، آشپز، اشپز، آشپزی، 120، 121، 122، 123، 125، 126asp, ashpazi, ASH, ASHPAZ, ASHPAZE, ASPAZ, ASHPAS, 120, 121, 122, 123, 125, 126

جهت فعالسازی سرویس می توانید یکی از کلمات فعالسازی را ( فارسی یا انگلیسی) انتخاب و به شماره ۲۰۵۷۲۶ ارسال نمایید. جهت غیر فعالسازی سرویس می توانید با اضافه کردن حرف خاموش یا OFF به انتهای کلمه فعالسازی سرویس را خاموش کنید. برای مثال: جهت فعاسازی سرویس برنامه کنسرت های کلمه کنسرت را به شماره ۲۰۵۷۲۶ ارسال نمایید و جهت غیر فعالسازی کلمه کنسرت خاموش یاOFF را به شماره ۲۰۵۷۲۶ ارسال نمایید.

بازار و تجارت

بازار و تجارت - شرکت یکتا همتا سبحان
نام سرویسقیمت (ریال)اعداد و کلمات کلیدی فارسیاعداد و کلمات کلیدی لاتین
اتاق گفتگو اقتصاد 1000اقتصادECO،304،305
اتاق گفتگو بورس1000بورس، بورBR, BRS
اتاق گفتگو خودرو1000خودرو، ماشین، 145، 146، 147، 148CAR, khodro, 145, 146, 147, 148

جهت فعالسازی سرویس می توانید یکی از کلمات فعالسازی را ( فارسی یا انگلیسی) انتخاب و به شماره ۲۰۵۷۲۶ ارسال نمایید. جهت غیر فعالسازی سرویس می توانید با اضافه کردن حرف خاموش یا OFF به انتهای کلمه فعالسازی سرویس را خاموش کنید. برای مثال: جهت فعاسازی سرویس برنامه کنسرت های کلمه کنسرت را به شماره ۲۰۵۷۲۶ ارسال نمایید و جهت غیر فعالسازی کلمه کنسرت خاموش یا OFF را به شماره ۲۰۵۷۲۶ ارسال نمایید.

اخبار و اطلاع رسانی

اخبار و اطلاع رسانی - شرکت یکتا همتا سبحان
نام سرویسقیمت (ریال)اعداد و کلمات کلیدی فارسیاعداد و کلمات کلیدی لاتین
سرویس خبر سینما1000سینماcn
خبر بورس1000اخبار بورسboors

جهت فعالسازی سرویس می توانید یکی از کلمات فعالسازی را ( فارسی یا انگلیسی) انتخاب و به شماره ۲۰۵۷۲۶ ارسال نمایید. جهت غیر فعالسازی سرویس می توانید با اضافه کردن حرف خاموش یا OFF به انتهای کلمه فعالسازی سرویس را خاموش کنید. برای مثال: جهت فعاسازی سرویس برنامه کنسرت های کلمه کنسرت یا CNS را به شماره ۲۰۵۷۲۶ ارسال نمایید و جهت غیر فعالسازی کلمه کنسرت خاموش یا OFF را به شماره ۲۰۵۷۲۶ ارسال نمایید.

برای استفاده از سرویس های بی نظیر ما کافی است یک پیامک خالی به شماره 205726 ارسال کنید.